Skip to content
936 641 054 esports@castelldefels.org

Información básica sobre el CEM Can Roca

Nuevos usuarios y usuarias: 

Actuamente hay lista de espera para abonarse al CEM Can Roca. Podéis enviarnos un correo electrónico a abonats.esports@castelldefels.org para incorporaros a la lista de espera. Gracias.

Compromís MensualCompromís trimestral
TIPUS D'ABONAMENTPREU MENSUALPREU TRIMESTRALPAGAMENT ÚNICSEMESTRAL
Total Adult +26 anys
36,00 €99,00€372,00€192,00 €
Adult 7-16.30 h
i caps de setmana/
festius
26,00 €72,00 €
264,00 €138,00 €
Total Jove 16-25 anys
28,00 €78,00 €288,00 €150,00 €
Jove 7-16.30 h
i caps de setmana/
festius
23,00 €64,50 €234,00 €123,00 €
Quotes abonaments individuals Complex Esportiu Can Roca Castelldefels.
Serveis inclosos:
 • Piscina
 • Zona benestar i salut (sauna, bany de vapor, dutxes wellness i banyera d’hidromassatge)
 • Sala fitness i activitats dirigides obertes
Compromís MensualCompromís trimestral
INTEGRANTSPREU MENSUALPREU TRIMESTRALPAGAMENT ÚNICSEMESTRAL
1r Adult
36.00 €99,00 €372,00 €192,00 €
2n Adult
19,00 €52,26 €
189,96 €99,78 €
Jove (16-25 anys)
13,00 €37,76 €130,08 €68,28 €
Infant (4-15 anys)8,00 €21,00 €72,00 €39,00 €
Nadó (0-3 anys)0 €0 €0 €0 €
S’entén com a unitat familiar, com a mínim: 1 progenitor més els nadons (0 a 3 anys), els infants (4 a
15 anys) i els joves (16 a 25 anys). En el cas dels joves, podran romandre a l’abonament familiar fins
als 29 anys, sempre que estiguin empadronats en el domicili familiar.

Horario habitual:

 • De lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas
 • Sábados de 8:00 a 21:00 horas
 • Domingos de 8:00 a 14:00 horas

Documentación necesaria, original y fotocopia:

 • DNI/NIE/passaporte · Documento bancario que acvredite la titularidad de la cuenta.

Abonos familiares:

 • Libro de familia o certificado de residencia conjunta con un mínimo de 2 años de convivencia.
 • En el cass de menores de 18 años, el padre, la madre o tutor deberá autorizar expresamente la inscripción y firmar el mandato SEPA (domiciliación bancaria).

Forma de pago: Domiciliación bancaria.

 • Será necesario firmar la correspondiente orden de domicialiación bancaria de cargo directo SEPA.

Seguro de accidentes:

 • Precio abonado: 5 €/ año natural. Si no se quiere efectuar elpago indicado, deberá firmarse una renuncia expresa del mencionado seguro.
BonificacionsQuotes abonamentsActivitats Programades
Persona amb discapacitat a partir del 33%33%
Persona amb dependent/necessitat 3a persona33%
Família nombrosa/monoparental20%
Persona en situació d’atur (abonament mensuals o trimestrals)25%
Abonat25%

Persones amb necessitat de 3a persona inscrites en abonaments familiars:

 • 100 % bonificació per a un altre membre de l’abonament major d’edat

Persones en situació d’atur:

 • 100 % bonificació quota inicial per nous abonaments


 • Per a l’acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental, discapacitat i dependència, cal aportar la justificació expedida per l’òrgan competent.

  Per a l’acreditació de la situació d’atur, cal aportar el justificant d’inscripció al SOC/INEM.
Volver arriba