skip to Main Content
936 641 054 esports@castelldefels.org

Informació bàsica sobre el CEM Can Roca

Nous usuaris i usuàries: 

Hores d’ara hi ha llista d’espera per a abonar-se al CEM Can Roca.  Podeu adreçar-nos un correu electrònic a abonats.esports@castelldefels.org per incorporar-vos a la llista d’espera. Gracies.

Compromís MensualCompromís trimestralCompromís anual
TIPUS D'ABONAMENTPREU MENSUALPREU TRIMESTRALPAGAMENT ÚNICMENSUALSEMESTRAL
Total Adult
32,00 €86,40 €307,20 €26,62 €158,21 €
Adult 7-16.30 h
i caps de setmana/
festius
25,60 €69,12 €
245,76 €--
Total Jove
26,00 €70,20 €249,60 €21,63 €128,54 €
Jove 7-16.30 h
i caps de setmana/
festius
20,80 €56,16 €199,68 €--
Total Gent Gran 23,00 €62,10 €220,80 €19,14 €113,71 €
Gent gran 7-
16.30 h i caps de
setmana/festius
18,40 €49,68 €176,64 €--
Quotes abonaments individuals Complex Esportiu Can Roca Castelldefels.
Serveis inclosos:
 • Piscina
 • Zona benestar i salut (sauna, bany de vapor, dutxes wellness i banyera d’hidromassatge)
 • Sala fitness i activitats dirigides obertes
Compromís MensualCompromís trimestralCompromís anual
INTEGRANTSPREU MENSUALPREU TRIMESTRALPAGAMENT ÚNICMENSUALSEMESTRAL
1r Adult
21,00 €56,70 €201,60 €17,47 €103,82 €
2n Adult
19,00 €51,30 €
182,40 €15,81 €93,94 €
Jove (14-29 anys)
13,00 €35,10 €124,80 €10,82 €64,27 €
Infant (4-13 anys)8,00 €21,60 €76,80 €6,66 €39,55 €
Nadó (0-3 anys)0 €0 €0 €0 €0 €
S’entén com a unitat familiar, com a mínim: 1 progenitor més els nadons (0 a 3 anys), els infants (4 a
13 anys) i els joves (14 a 29 anys). En el cas dels joves, podran romandre a l’abonament familiar fins
als 29 anys, sempre que estiguin empadronats en el domicili familiar.

Horari habitual:

 • De dilluns a divendres de 7:00 a 22:00 hores
 • Dissabtes de 8:00 a 21:00 hores
 • Diumenges de 8:00 a 14:00 hores

Documentació necessària, original i fotocòpia:

 • DNI/NIE/passaport · Document bancari que acrediti la titularitat del compte.

Abonaments familiars:

 • Llibre de família o certificat de residència conjunta amb un mínim de 2 anys de convivència.
 • En el cas de menors de 18 anys, el pare, la mare o tutor haurà d’autoritzar expressament la inscripció i signar el mandat SEPA (domiciliació bancària).

Forma de pagament: Domiciliació bancària.

 • Caldrà signar la corresponent ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA.

Assegurança d’accidents:

 • Preu abonat: 5 €/ any natural. Si no es vol efectuar el pagament indicat, s’haurà de signar una renúncia expressa de l’esmentada assegurança.
BonificacionsQuotes abonamentsActivitats Programades
Persona amb discapacitat a partir del 33%33%
Persona amb dependent/necessitat 3a persona33%
Família nombrosa/monoparental20%
Persona en situació d’atur (abonament mensuals o trimestrals)25%
Abonat25%
Menor de 29 no abonat, inscrit en curs d’adult25%
A partir de 60 no abonat25%

Persones amb necessitat de 3a persona inscrites en abonaments familiars:

 • 100 % bonificació per a un altre membre de l’abonament major d’edat

Persones en situació d’atur:

 • 100 % bonificació quota inicial per nous abonaments


 • Per a l’acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental, discapacitat i dependència, cal aportar la justificació expedida per l’òrgan competent.

  Per a l’acreditació de la situació d’atur, cal aportar el justificant d’inscripció al SOC/INEM.
Back To Top