Skip to content
936 641 054 esports@castelldefels.org

Informació bàsica sobre el CEM Can Roca

Nous usuaris i usuàries: 

Hores d’ara hi ha llista d’espera per a abonar-se al CEM Can Roca.  Podeu adreçar-nos un correu electrònic a abonats.esports@castelldefels.org per incorporar-vos a la llista d’espera. Gracies.

Horari habitual:

 • De dilluns a divendres de 7:00 a 22:00 hores
 • Dissabtes de 8:00 a 21:00 hores
 • Diumenges de 8:00 a 14:00 hores

Documentació necessària, original i fotocòpia:

 • DNI/NIE/passaport · Document bancari que acrediti la titularitat del compte.

Abonaments familiars:

 • Llibre de família o certificat de residència conjunta amb un mínim de 2 anys de convivència.
 • En el cas de menors de 18 anys, el pare, la mare o tutor haurà d’autoritzar expressament la inscripció i signar el mandat SEPA (domiciliació bancària).

Forma de pagament: Domiciliació bancària.

 • Caldrà signar la corresponent ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA.

Assegurança d’accidents:

 • Preu abonat: 5 €/ any natural. Si no es vol efectuar el pagament indicat, s’haurà de signar una renúncia expressa de l’esmentada assegurança.
BonificacionsQuotes abonamentsActivitats Programades
Persona amb discapacitat a partir del 33%33%
Persona amb dependent/necessitat 3a persona33%
Família nombrosa/monoparental20%
Persona en situació d’atur (abonament mensuals o trimestrals)25%
Abonat25%

Persones amb necessitat de 3a persona inscrites en abonaments familiars:

 • 100 % bonificació per a un altre membre de l’abonament major d’edat

Persones en situació d’atur:

 • 100 % bonificació quota inicial per nous abonaments


 • Per a l’acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental, discapacitat i dependència, cal aportar la justificació expedida per l’òrgan competent.

  Per a l’acreditació de la situació d’atur, cal aportar el justificant d’inscripció al SOC/INEM.
Back To Top