skip to Main Content
936 641 054 esports@castelldefels.org

Sol·licitud de Subvencions per a entitats esportives

Per poder accedir a les subvencions que concedeix la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Castelldefels cal fer la sol·licitud corresponent d’acord amb les condicions i el procediment que estableixen les bases específiques que es renoven anualment.

Qui la pot demanar?

Poden sol·licitar subvencions destinades a activitats esportives les entitats i clubs sense ànim de lucre integrats dins de l’àmbit territorial de Castelldefels i que estiguin degudament inscrites a la Direcció General d’Esports de la Generalitat de Catalunya i al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Castelldefels.

Línies de subvenció

Clubs Esportius sense ànim de lucre de Castelldefels que promoguin i difonguin l’esport i la participació en competicions oficials.

  • LÍNIA 1: Adquisició de material i accions per a la prevenció i seguretat enfront de la COVID-19 i/oqualsevol altre situació excepcional que es decreti.
  • LÍNIA 2: Ajut per al manteniment dels llocs de treball vinculats a les entitats esportives de la ciutat.
  • LÍNIA 3: Suport per a la participació en activitats de competició.

Clicant AQUÍ trobareu l’enllaç al tràmit web amb tota la informació i documentació (bases, convocatòria, formularis…) per tal de fer la sol·licitud.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 8 de juliol fins al 4 d’agost del 2021 (ambdós inclosos).

Escoles públiques, concertades o els seus AFAS, per a la promoció d’activitats físiques i esportives en horari extraescolar a Castelldefels.

  • LÍNIA 1.1: Curs 2020-2021. El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 8 de juliol fins al 4 d’agost del 2021 (ambdós inclosos).
  • LÍNIA 1.2: Curs 2021-2022. El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 1 fins al 29 d’octubre del 2021 (ambdós inclosos).

Clicant AQUÍ trobareu l’enllaç al tràmit web amb tota la informació i documentació (bases, convocatòria, formularis…) per tal de fer la sol·licitud.

Procediment per a iniciar el tràmit

Telemàticament

Us recordem l’obligació legal de disposar de certificat digital de l’entitat per tal de realitzar la presentació a la Seu Electrònica i signar tots el documents digitalment.

NO ES TINDRAN EN COMPTE LES SOL·LICITUDS I RESTA DE DOCUMENTACIÓ QUE NO ESTIGUI SIGNADA DIGITALMENT, per tant,no podreu obtenir subvenció si no disposeu de certificat digital de l’entitat.

És molt important que LLEGIU ATENTAMENT LES NOVES BASES I CONVOCATÒRIA atès que hi han moltes novetats i documentació obligatòria nova, com per exemple el formulari de projectes normalitzat i el certificat de delictes de naturalesa sexual.

Back To Top