skip to Main Content
936 641 054 esports@castelldefels.org

La Secció d’esports té com a objectius garantir l’accés a l’esport i a la pràctica d’activitat física, a  totes les persones que hi estiguin interessades, independentment de la seva edat, sexe o condició física. En aquest sentit és prioritari l’ajut a la promoció esportiva, entès com el suport envers els clubs i entitats esportives, l’esport escolar i el foment d’activitats esportives de lleure.

Així mateix, entenem l’esport com a un valor en dos sentits:

 • per al foment de la salut, la qualitat de vida, la integració i l’oci actiu a Castelldefels i
 • per a la promoció de la economia de la ciutat,  afavorint el potencial turístic de l’esport i la seva aportació al sector.
Complex Esportiu Can Roca
Carrer de Castanyer, s/n, 08860 Castelldefels, Barcelona

Activitat
Webs municipals
Dependències Municipals

Telèfon
936 641 054

Fax
936 657 714

Correu-e
esports@castelldefels.org

Descripció:

 • Responsable polític: Nico Cerpa
 • Responsable tècnic: Albert García

És l’àrea d’actuació municipal que té com a objectius garantir l’accés a l’esport i a la pràctica d’activitat física, a totes les persones que hi estiguin interessades.

Horari d’atenció a l’usuari

 • De dilluns a divendres de 9h a 13:30h
 • De dilluns a divendres de 16h a 19h

Tancat: 25 i 26 de desembre , 1 i 6 de gener i dilluns de Pasqua

Horari d’administració

 • De dilluns a divendres, de 8 a 15h

Horari d’atenció a les entitats:

 • De dilluns a divendres de 8 a 14h
 • Dimarts i dijous de 16h a 19h

Servei de suport a clubs i entitats

L’objectiu d’aquest servei és col·laborar amb clubs i entitats en la seva tasca de promoció de l’esport, ja sigui des d’una vessant formativa, competitiva o de foment de l’oci actiu. +información

 • Cessió d’ús de les instal·lacions esportives municipals, per a entrenaments i competicions.
 • Convocatòria anual de subvencions, per tal d’afavorir la promoció d’activitats esportives i la realització d’actes rellevants.
 • Suport logístic  en l’organització d’esdeveniments amb els materials disponibles i col·laboració en la difusió de l’activitat.
 • Assessorament; en qüestions legals i de formació i millora tècnica.

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Servei d’activitats

Servei que té com a objectiu facilitar a la ciutadania l’accès als equipaments esportius i als diferents programes de promoció de l’esport .

 • Programa d’abonats o usuaris puntuals per accedir a fer un ús lliure de les piscines i sales de fitness de les instal·lacions esportives municipals.
 • Programes esportius. Anualment i coincidint amb el calendari escolar s’oferten una sèrie d’activitats dirigides aquàtiques i en sala, per tal de donar resposta a la demanda dels diferents segments de la població.
 • Programes esportius d’estiu adreçats a diferents casals i activitats per als nois i noies de 5 a 15 anys.
 • Activitats puntuals. Al llarg de l’any s’oferten una sèrie d’activitats esportives, de promoció de l’esport; Festa de la bici, Pujada al Castell… etc.

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Servei d’esdeveniments i turisme esportiu

Servei té com a objectiu la promoció de la imatge de la ciutat i la generació d’activitat econòmica per mitjà de l’organització d’esdeveniments i el foment de la presència de grups esportius a la nostra ciutat. Així mateix, aquest servei forma part també del Pla d’internacionalització de la ciutat.

 • Turisme esportiu. La certificació de Destinació de Turisme Esportiu l’atorga la Generalitat als municipis de Catalunya que disposen d’infraestructures i serveis d’alta qualitat per a la pràctica de l’esport. Donem facilitats i col·laborem amb els grups d’esportistes d’elit i d’aficionats per a l’ús dels equipaments esportius.
 • Beach Games. És una actuació que busca fomentar l’organització d’esdeveniments i activitats a la platja, per tal de contribuir a que la ciutat sigui un centre de referència del sud d’Europa en l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments.
 • Suport a l’organització d’esdeveniments. Des de l’Ajuntament es dona suport i es col·labora amb els operadors privats en l’organització d’esdeveniments.

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Servei de l’esport escolar

Aquest servei té com a objectiu la promoció i el desenvolupament d’activitats i programes esportius, entre la població escolar de la ciutat.

 • Elaboració del programa anual d’activitats amb la col·laboració dels responsables dels centres educatius per a tal de cobrir les necessitats dels centres.
 • Coordinació de les activitats dels centres i entitats participants en les diferents activitats.
 • Convocatòria de subvencions  per a la promoció esportiva.

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

A què ens comprometem

 • Promoure l’esport de base així com les pràctiques esportives i recreatives de caràcter amateur a la població de Castelldefels. .
 • Afavorir i donar suport a les associacions i entitats esportives de Castelldefels, mitjançant l’atorgament de subvencions.
 • Potenciar els esports escolars i la natació escolar per iniciar els nens i nenes en el món de l’esport.
 • Promoure, mantenir i gestionar les instal·lacions esportives municipals.
 • Facilitar a tothom, principalment a la població de Castelldefels, la utilització preferent de les instal·lacions esportives municipals.
 • Organitzar activitats esportives i d’esbarjo a les instal·lacions municipals i zones de la via pública.

Com mesurem el compliment dels nostres compromisos

 • Nombre de cursetistes que han participat a activitats esportives trimestrals-anuals.
 • Nombre de cursetistes que han participat a activitats esportives estiu.
 • Nombre d’abonaments: individuals, familiars i mensuals.
 • Nombre de participants als diferents esdeveniments esportius.
 • Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o externes) de millora de qualitat i innovació implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la ciutadania relatives al servei i les accions correctores realitzades (anual).
Indicadors:

Drets i deures generals de la ciutadania

Drets generals de la ciutadania

 • Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
 • Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
 • Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 15 dies naturals.
 • Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Deures generals de la Ciutadania

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 • Respectar l’ordre d’atenció.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d’un servei o les relatives a un procediment.
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
 • Contribuir al finançament del cost del servei, d’acord amb la normativa

Suggeriments, idees, comentaris i queixes

Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la web de l’Ajuntament de Castelldefels

Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.

Back To Top