Skip to content
936 641 054 esports@castelldefels.org

La pràctica esportiva a Castelldefels és una realitat creixent al nostre municipi i que cada vegada ocupa més temps en el lleure actiu entre la ciutadania de totes les edats.

Concretament el creixement de les entitats Esportives que han realitzat accions en les darreres temporades per a la promoció esportiva ha estat un impuls molt important i a data d’avui son milers els i les esportistes vinculades a Clubs de la ciutat.

Tots aquests participants i les seves families, comporten un gran volum d’afluència a les instal·lacions Esportives i major ús horari de les mateixes, això en consecuència fa que es generin situacions de conflicte respecte a la convivència i el civisme entre els diferents usuaris, amb els veins i respecte a l’ús de les instal·lacions Esportives municipals.

L’esport és sinònim de salut, cohessió social, integració, i de convivència entre molts altres.

Arribat aquest punt, des del departament de Participació Ciutadana i la Secció d’Esports emprenem el programa: Fem esport per viure i conviure.

Aquest programa té com a objectiu possar al centre als agents principals (les entitats Esportives i el personal de les instal·lacions), dotar d’eines per a la gestió de conflictes, establir Cercles de diàleg per arribar acords, fer campanyes de sensibilització sobre el bon ús i respecte vers les persones i els materials, i tots aquelles temàtiques que ajudin a empoderar als referents de les diferents entitats per treballar entre els seus esportistes i les seves families aquests valors.

Back To Top