skip to Main Content
936 641 054 esports@castelldefels.org

Presentat el Consell de l’Esport de Castelldefels

Nico Cerpa, regidor d’Esport de l’Ajuntament de Castelldefels va presentar durant la gala dels Premis Nit de l’Esport el Consell Municipal de l’Esport i l’activitat física de Castelldefels que neix amb l’objectiu de posar el valor la importància de l’esport des d’una vissió transversal.

I a Castelldefels, a més, l’esport és un atractiu turístic, una eina de foment de l’economia i la imatge de marca de la ciutat. I el Consell de l’Esport vol apoderar tots els actors implicats en l’esport a la ciutat davant els grans reptes de futur a partir de 3 claus: Col·laboració, Transversalitat I Participació.

Quines seran les funcions del Consell de l’Esport de Castelldefels?

El Consell Municipal de l’Esport i l’Activitat física de Castelldefels està hores d’ara en procés de constitució formal, prevista ja per la propera temporada, però ja es coneixen algunes de les funcions principals. Destaquem:

 • Afavorir que la política esportiva s’adeqüi als interessos de la ciutadania des de les vessants de salut, qualitat de vida i benestar.
 • Constituir grups de treball per avançar de manera especialitzada en diferents temes i projectes d’interès.
 • Fomentar processos participatius entre persones, entitats i col·lectius del món de l’esport directament o indirectament relacionades.

El Plenari del nou Consell Municipal de l’Esport i l’Activitat Física de Castelldefels estarà format per:

 • Una Representació institucional
 • Fins a 5 persones amb càrrec de responsabilitat executiva en les àrees de Salut, Educació, Igualtat, Gent Gran, Serveis Socials i Turisme de l’Ajuntament de Castelldefels
 • 3 Representants del món educatiu
 • 1 Representants de l’àmbit de la Salut local
 • 1 Un representant del Canal Olímpic de Catalunya
 • 4 Representants dels Consells Municipals i de col·lectius
 • 9 Representants de les Entitats Esportives de Castelldefels (30%)
 • 4 Representants del sector privat vinculats a empreses gestores d’equipaments i empreses d’hostaleria i turisme de la ciutat.

El Passeig de la Fama de l’Esport a Castelldefels

El Consell de l’Esport de Castelldefels funcionarà a partir de grups de treball que establiran els seus propis objectius i que condicionaran tant el règim de sessions com el sistema de funcionament en cada cas.

Amb l’objectiu d’estudiar la creació d’un espai a la via pública destinat a reivindicar i reconèixer el treball i els resultats esportius dels esportistes vinculats a Castelldefels, es constituirà un grup de treball per a la creació del Passeig de la Fama de l’Esport a Castelldefels

També es crearà un grup de treball d’entitats i clubs esportius. Perquè aquest col·lectiu és un gran capital local tant pel volum d’activitats com per la seva importància en la dinàmica social de Castelldefels i necessiten un espai de treball propi atenent a problemàtiques comunes de gestió per crear respostes i sumar sinèrgies.

Back To Top