Skip to content
936 641 054 esports@castelldefels.org

Natació 3-12 anys

Programa inclusiu que té com a objectiu principal la familiarització de l’infant amb el medi aquàtic a partir del treball d’hàbits d’higiene, d’eines bàsiques motrius i petits desplaçaments, per aconseguir una autonomia motriu aquàtica. Les activitats es plantegen des d’una vessant pedagògica, que respecta l’evolució i la voluntat del nen, amb la finalitat de contribuir des de l’àmbit aquàtic a la seva educació integral.

NATACIÓ INFANTIL 3-4 ANYS
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPERÍODEPREU
NI0101/01/2019 i 31/12/2020Dilluns i dimecres17:1550'Trimestral105,68€
NI0201/01/2019 i 31/12/2020Dimarts i dijous17:1550'Trimestral105,68€
NI0301/01/2019 i 31/12/2020Dilluns17:1550'Anual158,53€
NI0401/01/2019 i 31/12/2020Dimarts17:1550'Anual158,53€
NI0501/01/2019 i 31/12/2020Dimecres17:1550'Anual158,53€
NI0601/01/2019 i 31/12/2020Dijous17:1550'Anual158,53€
NI0701/01/2019 i 31/12/2020Divendres17:1550'Anual158,53€
NI0801/01/2019 i 31/12/2020Divendres18:1550'Anual158,53€
NI0901/01/2019 i 31/12/2020Dissabte10:3050'Anual158,53€
NATACIÓ INFANTIL 5-6 ANYS
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPERÍODEPREU
NI101/1/2017 I 31/12/2018Dilluns i dimecres17:1550'Trimestral95,72€
NI111/1/2017 I 31/12/2018Dimarts i dijous17:1550'Trimestral95,72€
NI121/1/2017 I 31/12/2018Dilluns17:1550'Anual143,58€
NI131/1/2017 I 31/12/2018Dimarts17:1550'Anual143,58€
NI141/1/2017 I 31/12/2018Dimecres17:1550'Anual143,58€
NI151/1/2017 I 31/12/2018Dijous17:1550'Anual143,58€
NI161/1/2017 I 31/12/2018Divendres17:1550'Anual143,58€
NI171/1/2017 I 31/12/2018Divendres18:1550'Anual143,58€
NI181/1/2017 I 31/12/2018Dissabte11:3050'Anual143,58€
NATACIÓ INFANTIL 7-9 ANYS
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPERÍODEPREU
NI1901/01/2014-31/12/2016Dilluns i dimecres17:1550'Trimestral95,72€
NI2001/01/2014-31/12/2016Dilluns i dimecres18:1550'Trimestral95,72€
NI2101/01/2014-31/12/2016Dimarts i dijous17:1550'Trimestral95,72€
NI2201/01/2014-31/12/2016Dimarts i dijous18:1550'Trimestral95,72€
NI2301/01/2014-31/12/2016Dimarts18:1550'Anual143,58€
NI2401/01/2014-31/12/2016Dimecres19:1550'Anual143,58€
NI2501/01/2014-31/12/2016Dijous18:1550'Anual143,58€
NI2601/01/2014-31/12/2016Dissabte12:3050'Anual143,58€
NATACIÓ INFANTIL 10-12 ANYS
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPERÍODEPREU
NI2701/01/2011 i 31/12/2013Dilluns i dimecres18:1550'Trimestral95,72€
NI2801/01/2011 i 31/12/2013Dimarts i dijous18:1550'Trimestral95,72€
NI2901/01/2011 i 31/12/2013Dilluns19:1550'Anual143,58€
NI3001/01/2011 i 31/12/2013Dimarts18:1550'Anual143,58€
NI3101/01/2011 i 31/12/2013Dimecres19:1550'Anual143,58€
NI3201/01/2011 i 31/12/2013Dijous18:1550'Anual143,58€
NI3301/01/2011 i 31/12/2013Dissabte12:3050'Anual143,58€
Natació 13-18 anys

Programa que té com a objectius millorar les habilitats dins l’aigua i incidir en l’aprenentatge motriu. S’introdueixen les tècniques d’estil, un cop el nen ha assolit un domini del medi adequat en les etapes anteriors. Tot i així, es continua tenint en compte l’evolució de cada nen, per adaptar la pràctica en cada cas, i els hàbits d’ordre i higiene.

NATACIÓ INFANTIL 13-18 ANYS
CODINASCUTS ENTREDIESHORARIDURACIÓPERÍODEPREU
NJ011/1/2005 i 31/12/2010Dilluns i dimecres18:1550'Trimestral95,72€
NJ021/1/2005 i 31/12/2010Dilluns i dimecres19:1550'Trimestral95,72€
NJ031/1/2005 i 31/12/2010Dilluns, dimecres i divendres20:1550'Trimestral143,58€
NJ041/1/2005 i 31/12/2010Dimarts18:1550'Anual143,58€
Back To Top