skip to Main Content
936 641 054 esports@castelldefels.org

Natació 3-12 anys

Programa inclusiu que té com a objectiu principal la familiarització de l’infant amb el medi aquàtic a partir del treball d’hàbits d’higiene, d’eines bàsiques motrius i petits desplaçaments, per aconseguir una autonomia motriu aquàtica. Les activitats es plantegen des d’una vessant pedagògica, que respecta l’evolució i la voluntat del nen, amb la finalitat de contribuir des de l’àmbit aquàtic a la seva educació integral.

NATACIÓ INFANTIL 3-4 ANYS
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPERÍODEPREU
NI0101/01/2018 i 31/12/2019Dilluns i dimecres17:1550'Trimestral89,92€
NI0201/01/2018 i 31/12/2019Dimarts i dijous17:1550'Trimestral89,92€
NI0301/01/2018 i 31/12/2019Dilluns17:1550'Anual138,80€
NI0401/01/2018 I 31/12/2019Dimarts17:1550'Anual138,80€
NI0501/01/2018 I 31/12/2019Dimecres17:1550'Anual138,80€
NI0601/01/2018 i 31/12/2019Dijous17:1550'Anual138,80€
NI0701/01/2018 i 31/12/2019Divendres17:1550'Anual138,80€
NI0801/01/2018 i 31/12/2019Divendres18:1550'Anual138,80€
NI0901/01/2018 i 31/12/2019Dissabte10:3050'Anual138,80€
NATACIÓ INFANTIL 5-6 ANYS
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPERÍODEPREU
NI101/1/2016 I 31/12/2017Dilluns i dimecres17:1550'Trimestral67,60€
NI111/1/2016 I 31/12/2017Dimarts i dijous17:1550'Trimestral67,60€
NI121/1/2016 I 31/12/2017Dilluns17:1550'Anual105,36€
NI131/1/2016 I 31/12/2017Dimarts17:1550'Anual105,36€
NI141/1/2016 I 31/12/2017Dimecres17:1550'Anual105,36€
NI151/1/2016 I 31/12/2017Dijous17:1550'Anual105,36€
NI161/1/2016 I 31/12/2017Divendres17:1550'Anual105,36€
NI171/1/2016 I 31/12/2017Divendres18:1550'Anual105,36€
NI181/1/2016 I 31/12/2017Dissabte11:3050'Anual105,36€
NATACIÓ INFANTIL 7-9 ANYS
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPERÍODEPREU
NI1901/01/2013-31/12/2015Dilluns i dimecres17:1550'Trimestral67,60€
NI2001/01/2013-31/12/2015Dilluns i dimecres18:1550'Trimestral67,60€
NI2101/01/2013-31/12/2015Dimarts i dijous17:1550'Trimestral67,60€
NI2201/01/2013-31/12/2015Dimarts i dijous18:1550'Trimestral67,60€
NI2301/01/2013-31/12/2015Dimarts18:1550'Anual105,36€
NI2401/01/2013-31/12/2015Dimecres19:1550'Anual105,36€
NI2501/01/2013-31/12/2015Dijous18:1550'Anual105,36€
NI2601/01/2013-31/12/2015Dissabte12:3050'Anual105,36€
NATACIÓ INFANTIL 10-12 ANYS
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPERÍODEPREU
NI2701/01/2010 i 31/12/2012Dilluns i dimecres18:1550'Trimestral67,60€
NI2801/01/2010 i 31/12/2012Dimarts i dijous18:1550'Trimestral67,60€
NI2901/01/2010 i 31/12/2012Dilluns19:1550'Anual105,36€
NI3001/01/2010 i 31/12/2012Dimarts18:1550'Anual105,36€
NI3101/01/2010 i 31/12/2012Dimecres19:1550'Anual105,36€
NI3201/01/2010 i 31/12/2012Dijous18:1550'Anual105,36€
NI3301/01/2010 i 31/12/2012Dissabte12:3050'Anual105,36€
Natació 13-18 anys

Programa que té com a objectius millorar les habilitats dins l’aigua i incidir en l’aprenentatge motriu. S’introdueixen les tècniques d’estil, un cop el nen ha assolit un domini del medi adequat en les etapes anteriors. Tot i així, es continua tenint en compte l’evolució de cada nen, per adaptar la pràctica en cada cas, i els hàbits d’ordre i higiene.

NATACIÓ INFANTIL 13-18 ANYS
CODIEDATDIESHORARIDURACIÓPERÍODEPREU
NJ0113-18 anysDilluns i dimecres18:1550'Trimestral67,60€
NJ0213-18 anysDilluns i dimecres19:1550'Trimestral67,60€
NJ0313-18 anysDilluns, dimecres i divendres20:1550'Trimestral100,08€
NJ0413-18 anysDimarts18:1550'Anual105,36€
Sincronitzada 6-14 anys

Programa d’iniciació a una de les diferents modalitats esportives que combina natació, gimnàstica i dansa. Té com a objectius realizar, dins de l’aigua moviments elaborats d’un o més nedadors que, alhora, es sincronitzen entre ells al ritme de la música. Requisit imprescindible: nedar 25 mestres en estil lliure i nedar en apnea 5 metres.

SINCRONITZADA 6-14 ANYS
CODIEDATDIESHORARIDURACIÓPERÍODEPREU
NSIN016-14 anysDilluns i dimecres17:1550'Trimestral102,00€
Back To Top