skip to Main Content
936 641 054 esports@castelldefels.org

Natació 3-12 anys

Programa que té com a objectiu principal la familiarització de l’infant amb el medi aquàtic a partir del treball d’hàbits d’higiene, d’eines bàsiques motrius i petits desplaçaments, per aconseguir una autonomia motriu aquàtica. Les activitats es plantegen des d’una vessant pedagògica, que respecta l’evolució i la voluntat del nen, amb la finalitat de contribuir des de l’àmbit aquàtic a la seva educació integral.

NATACIÓ INFANTIL TRIMESTRAL
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPREU
NI0101/01/2017 I 31/12/2018Dilluns i dimecres17:1550'84,50€
NI0201/01/2017 I 31/12/2018Dimarts i dijous17:1550'84,50€
NI1001/01/2015 I 31/12/2016Dilluns i dimecres17:1550'84,50€
NI1101/01/2015 I 31/12/2016Dimarts i dijous17:1550'84,50€
NI1901/01/2012 I 31/12/2014Dilluns i dimecres17:1550'84,50€
NI2001/01/2012 I 31/12/2014Dilluns i dimecres18:1550'84,50€
NI2101/01/2012 I 31/12/2014Dilluns i dimecres19:1550'84,50€
NI2201/01/2012 I 31/12/2014Dimarts i dijous17:1550'84,50€
NI2401/01/2012 I 31/12/2014Dimarts i dijous18:1550'84,50€
NI3001/01/2009 I 31/12/2011Dilluns i dimecres18:1550'84,50€
NI3101/01/2009 I 31/12/2011Dilluns i dimecres19:1550'84,50€
NI3201/01/2009 I 31/12/2011Dimarts i dijous18:1550'84,50€
NI3301/01/2009 I 31/12/2011Dimarts i dijous19:1550'84,50€
NATACIÓ INFANTIL ANUAL
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPREU
NI0301/01/2017 I 31/12/2018Dilluns17:1550'131,70€
NI0401/01/2017 I 31/12/2018Dimecres17:1550'131,70€
NI0501/01/2017 I 31/12/2018Dimarts17:1550'131,70€
NI0601/01/2017 I 31/12/2018Dijous17:1550'131,70€
NI0701/01/2017 I 31/12/2018Dissabte10:3050'131,70€
NI0801/01/2017 I 31/12/2018Divendres17:1550'131,70€
NI0901/01/2017 I 31/12/2018Divendres18:1550'131,70€
NI1201/01/2015 I 31/12/2016Dilluns17:1550'131,70€
NI1301/01/2015 I 31/12/2016Dimecres17:1550'131,70€
NI1401/01/2015 I 31/12/2016Dimarts17:1550'131,70€
NI1501/01/2015 I 31/12/2016Dijous17:1550'131,70€
NI1601/01/2015 I 31/12/2016Divendres17:1550'131,70€
NI1701/01/2015 I 31/12/2016Divendres18:1550'131,70€
NI1801/01/2015 I 31/12/2016Dissabte11:3050'131,70€
NI2501/01/2012 I 31/12/2014Dilluns19:1550'131,70€
NI2601/01/2012 I 31/12/2014Dimecres19:1550'131,70€
NI2701/01/2012 I 31/12/2014Dimarts18:1550'131,70€
NI2801/01/2012 I 31/12/2014Dijous18:1550'131,70€
NI2901/01/2012 I 31/12/2014Dissabte12:3050'131,70€
NI3401/01/2009 I 31/12/2011Dilluns19:1550'131,70€
NI3501/01/2009 I 31/12/2011Dimecres19:1550'131,70€
NI3601/01/2009 I 31/12/2011Dimarts18:1550'131,70€
NI3701/01/2009 I 31/12/2011Dijous18:1550'131,70€
NI3801/01/2009 I 31/12/2011Dissabte12:3050'131,70€
Natació 13-18 anys

Programa que té com a objectius millorar les habilitats dins l’aigua i incidir en l’aprenentatge motriu. S’introdueixen les tècniques d’estil, un cop el nen ha assolit un domini del medi adequat en les etapes anteriors. Tot i així, es continua tenint en compte l’evolució de cada nen, per adaptar la pràctica en cada cas, i els hàbits d’ordre i higiene.

NATACIÓ INFANTIL TRIMESTRAL
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPREU
NI3901/01/2007 I 31/12/2008Dilluns i dimecres18:1550'84,50€
NI4001/01/2007 I 31/12/2008Dilluns i dimecres19:1550'84,50€
NI4101/01/2007 I 31/12/2008Dimarts i dijous19:1550'84,50€
NJ0101/01/2003 I 31/12/2006Dilluns, dimecres i divendres20:1550'125,10€
NATACIÓ INFANTIL ANUAL
CODINASCUTS ENTRE:DIESHORARIDURACIÓPREU
NI4201/01/2007 I 31/12/2008Dimarts18:1550'131,70€
NI4301/01/2007 I 31/12/2008Dijous18:1550'131,70€
Back To Top