skip to Main Content
936 641 054 esports@castelldefels.org

Zona esportiva d’ús lliure Parc de les Tallinaires

La ciutadania de Castelldefels disposa d’una xarxa d’espais per a la pràctica de l’esport d’una manera lliure, per tal d’afavorir un estil de vida saludable. Aquests espais situats a parcs i places de tot el municipi, són de fàcil accés i amb un horari ampli per tal que tothom en pugui gaudir.

El Parc dels Tallinaires, guanyador d’un premi de la Diputació de Barcelona, és un bon exemple de recuperació d’un espai degradat al costat d’una important via de comunicació. L’espai compta amb una zona esportiva i una altra de jocs infantils. El parc disposa d’un passeig de vianants en sentit longitudinal. A més, compta amb un talús enjardinat que fa d’element separador de la via i alhora de franja de protecció de soroll i amb funció paisatgística.

On està:

c/ de les Canyes, 33  (Barri Les Botigues)
08860 Castelldefels

Horari d’us:

  • De 9 a 21 h d’octubre a maig
  • De 9 a 22 h de juny a setembre

Descripció:

  • Escultura
  • Jocs infantils
  • Pista futbol-sala
  • Pista de bàsquet
  • Taula de tennis
  • Font aigua potable

La Singularitat:

  • Els jocs infantils són força singulars pel seu disseny.

Superfície:

  • 15.361 m2
Back To Top