Skip to content
936 641 054 esports@castelldefels.org
Abonament jove cem can roca

Nou abonament jove per a persones d’entre 12 i 20 anys

Abonament Jove és la nova modalitat d’abonament al CEM Can Roca per a persones d’entre 12 i 20 anys, residents o estudiants a Castelldefels que podran gaudir de les instal·lacions i serveis en horaris determinats, de febrer a juny, per un preu de 20€. Però comencem pel principi…

Què és l’Abonament Jove?

És un abonament pels joves que viuen o estudien a Castelldefels, amb edat compresa entre els 12 i 20 anys, en unes franges horàries determinades i amb accés a unes activitats específiques i amb un calendari predefinit: De l’1 de febrer al 20 de juny de 2023.

Pel que fa als horaris, seran de dilluns a dissabte, de 13 a 17:30 hores i diumenges i festius en horari complet de les instal·lacions. No obstant això, la sortida de les instal·lacions serà fins un màxim de 30 minuts posteriors al final de la franja de servei de l’abonament jove.

Quin és el preu de l’abonament jove i què inclou?

Abonament Jove al CEM Can Roca

El preu de l’abonament serà només de 20€ (15€+5€ d’assegurança). Per a abonats que tramitin la inscripció un cop iniciat el servei, es cobrarà igualment la quota íntegra del servei. Aquests preus estan regulats per l’ordenança fiscal de preus públics de l’Ajuntament de Castelldefels.

Un cop tramitada la inscripció, els usuaris i usuàries tindran una polsera d’accés a les instal·lacions esportives municipals que, en funció de l’edat, serà d’un color o d’un altre:

  • Groc per a persones d’entre 12 i 13 anys.
  • Taronja per a persones d’entre 14 i 15 anys.
  • Blava per a persones d’entre 16 i 20 anys.

D’aquesta manera es pordrà diferenciar visualment i de forma ràpida la modalitat de l’abonament, facilitant així el respecte de la normativa d’accés als diferents espais.

L’abonament comporta l’accés a diferents espais i activitats del CEM Can Roca i l’esplai, que varien segons la franja d’edat i que trobareu resumides en el següent quadre:

Com gestiono l’alta de l’abonament jove?

Per formalitzar l’abonament jove s’haurà, en primer lloc, de tramitar la inscripció presencialment al CEM Can Roca en l’horari d’atenció de la instal·lació.

  • Abonar la quota corresponent a l’abonament d’aquesta temporada (15€+5€ d’assegurança).
  • El pagament s’ha d’efectuar mitjançant targeta bancària.
  • Els menors d’edat han de venir acompanyats del pare/mare/tutors legals.
  • Per formalitzar la inscripció serà necessari portar el DNI.

Els usuaris i usuàries de l’abonament jove tindran una assegurança contra accidents durant l’horari en el qual s’executin les diferents activitats.

Back To Top