Skip to content
936 641 054 esports@castelldefels.org
Cursos Natació i Salut Cem Can Roca 2023

Inscripcions Cursos de Natació i Salut 2023-2024 per a antics i nous cursetistes

Inscripció preferent per antics cursetistes

Si durant la temporada 2022-23 vas estar inscrit en un curs anual (octubre 2022-juny 2023) o al 3r trimestre (abril-maig-juny 2023), t’informem de com inscriure’t de manera preferent del 23 de juny al 3 de juliol pel nou curs 2023-24 que comença el 2 d’octubre. Podràs fer-lo tant de manera presencial al CEM o al web www.castelldefelsfemesport.com a l’àrea d’usuaris

AQUÍ tens el nou catàleg d’activitats

  • Pots apuntar-te a qualsevol curs que tingui places lliures, aquestes s’assignaran per ordre d’inscripció.
  • La inscripció implica el pagament de l’activitat amb una targeta bancària:
  • En el cas d’inscripcions de menors, la identificació al web caldrà fer-la amb les dades del TITULAR (persona adulta que va formalitzar la inscripció al curs 2022-23).

AQUÍ tens un manual explicatiu

El 4 de juliol, els antics usuaris ja no podran anotar-se, caldrà que s’inscriguin com a NOUS USUARIS. Si tens algún problema contacta amb la Secció d’Esports.

Inscripció per a nous cursetistes

Si no vas estar inscrit a cap curs durant l’última temporada, t’informem de com fer-ho a continuació.

AQUÍ tens el nou catàleg d’activitats

Podràs demanar plaça en un màxim de 2 activitats des del 5 al 16 de juliol. Podràs fer-lo tant de manera presencial al CEM o al web www.castelldefelsfemesport.com a l’àrea d’usuaris

La preferència entre la petició 1 i la petició 2 l’establirà l’ordre cronològic en el qual les facis, cal que paris atenció a aquesta qüestió. Si en fas més de dues, seràn eliminades sense avís.

AQUÍ tens un manual explicatiu

El dia 18 de juliol es realitzarà un SORTEIG per adjudicar les places.

CONSULTA DE RESULTATS

Les llistes amb els resultats del sorteig es publicaran al web www.castelldefelsfemesport.com durant el dia 18. La Secció d’Esports NO informarà personalment del resultat, serà responsabilitat de cadascú comprovar-lo en les llistes que es publicaran.

  • SI ESTÀS A LA LLISTA D’INSCRITS: Podràs pagar FINS AL 23 DE JULIOL . Podràs fer-lo tant de manera presencial al CEM o al web www.castelldefelsfemesport.com a ÀREA D’USUARIS CEM CAN ROCA – “PAGAMENTS PENDENTS” . Si no fas el pagament, el dia 24 de juliol la plaça s’oferirà a les persones que hagin quedat a la llista d’ESPERA.
  • Si ESTÀS A LA LLISTA D’ESPERA: La teva petició quedarà per a eventuals baixes o casos de persones que no confirmin la plaça obtinguda en sorteig. La llista s’atendrà seguint l’ordre del sorteig.

Sol·licitud de plaça per a menors d’edat

Per tal de demanar plaça per a un membre de la família menor d’edat, caldrà que des de la pantalla UNITAT FAMILIAR donis d’alta un nou usuari associat a la teva fitxa. La petició de la plaça en el curs l’hauràs de fer des de la fitxa del menor.

En cas de requerir un suport individualitzat per a poder dur a terme l’activitat de forma inclusiva, caldrà que al web d’inscripció accediu a l’oferta reservada a tal efecte, activant el filtre “NESE: el meu fill necessita suport personalitzat per a realitzar l’activitat”.

El suport individualitzat caldrà que estigui justificat per raons diagnosticades pels centres de salut i que s’atenguin a qüestions de Necessitats Especials de Suport Educatiu (NESE). Serà imprescindible presentar el full diagnòstic a l’hora de formalitzar la inscripció.

Inscripció oberta al públic

Si no vas entrar en cap dels dos processos anteriors, l’1 d’agost a les 8 h. s’obrirà una inscripció directa amb les places disponibles. Podràs fer-lo de manera presencial al CEM o al web www.castelldefelsfemesport.com a l’àrea d’usuaris

Back To Top