Saltear al contenido principal
936 641 054 esports@castelldefels.org
Què Passarà Amb El Meu Abonament?

Què passarà amb el meu abonament?

Una vegada es decideixi la data d’apertura de les instal·lacions esportives municipals serà el moment de regularitzar l’estat dels abonaments i activitats programades. S’establiran 3 tipus de regularització:

Compensació Temporal

El primer tipus, d’aplicació automàtica, consistirà la compensació del temps de duració del tancament. A tots els tipus d’abonament s’afegiran a les dates de la propera renovació els dies exactes que hagi durat el tancament perquè els usuaris i usuàries puguin gaudir de la totalitat del període contractat.

Compensació econòmica

La segona opció serà la compensació econòmica. En aquest cas es retornarà l’import corresponent al període de tancament i el mantindrà la data de la propera renovación. A aquesta opció només es podran acollir els abonaments anuals amb pagament únic (devolució per transferència) o fraccionat en dos quotes (compensació de la segona quota) a partir de la data de reobertura de les instal·lacions.

Baixa i devolució

La tercera opció és la baixa immediata de l’abonament i devolució, si s’escau i via transferència, de la quantitat equivalent al període de tancament i fins a la data final de l’abonament. A aquesta tercera opció s’hi podran acollir tots els tipus d’abonament.

Les persones que escullin la tercera modalitat poden demanar la baixa i devolució a partir del 21 de maig mitjançant un correu electrònic. Una vegada tramitada la baixa, en cas de voler tornar a activar l’abonament a les instal·lacions, la petició s’anotaria al final de la llista d’espera actualment existent.

Suspensió temporal

Per últim, també existirà la possibilitat de suspendre entre 4 i 6 mesos l’abonament sense donar-se de baixa. Aquesta opció s’haurà de comunicar mitjançant correu electrònic a partir de la data de reobertura i tindrà un cost de 10€.

I les activitats programades i la natació escolar?

En el cas de les activitats programades mensuals, trimestrals, anuals i de natació escolar, la secció d’Esports de l’Ajuntament de Castelldefels gestionarà d’ofici les devolucions dels períodes afectats pel tancament obligatori.

Durant l’estiu, s’informarà de la mecànica de renovació de les activitats de cara al curs 2020-2021.

Si teniu dubtes respecte d’aquest tema o de qualsevol altre, estem per ajudar-vos. Podeu contactar trucant als telèfons 936641054 o 664242892, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores, o escrivint-nos un correu electrònic aquí.

Volver arriba