skip to Main Content
936 641 054 esports@castelldefels.org

Què passarà amb el meu abonament?

Una vegada s’ha decidit la data de reobertura de portes del CEM Can Roca és el moment de regularitzar l’estat dels abonaments.

El període de compensació total serà de 4 mesos, fins el 13 de juliol de 2020. Com que l’aforament serà reduït i en previsió de possibles afectacions, l’Ajuntament NO COMPUTARÀ aquest període i el compensarà en la seva totalitat.

L’activació definitiva dels abonaments es produirà el dia 13 de juliol de 2020, de manera tal que tota compensació serà de 4 mesos. S’han establert 3 tipus de regularització.

Tipus de regularització de l’abonament al CEM Can Roca:

DESCARREGA TOTA LA INFORMACIÓ (INCLOU LES NOVES NORMES D’ACCÉS I ÚS DE LA PISCINA TELESCÒPICA)

Compensació Temporal

El primer tipus, d’aplicació automàtica, consistirà la compensació del temps de duració del tancament. A tots els tipus d’abonament s’afegiran a les dates de la propera renovació els dies exactes que hagi durat el tancament perquè els usuaris i usuàries puguin gaudir de la totalitat del període contractat.

Compensació econòmica

La segona opció serà la compensació econòmica. En aquest cas es retornarà l’import corresponent al període de tancament i el mantindrà la data de la propera renovación. A aquesta opció només es podran acollir els abonaments anuals amb pagament únic (devolució per transferència) o fraccionat en dos quotes (compensació de la segona quota) a partir de la data de reobertura de les instal·lacions.

Baixa i devolució

La tercera opció és la baixa immediata de l’abonament i devolució, si s’escau i via transferència, de la quantitat equivalent al període de tancament i fins a la data final de l’abonament. A aquesta tercera opció s’hi podran acollir tots els tipus d’abonament.

Les persones que escullin la tercera modalitat poden demanar la baixa i devolució a partir del 21 de maig mitjançant un correu electrònic. Una vegada tramitada la baixa, en cas de voler tornar a activar l’abonament a les instal·lacions, la petició s’anotaria al final de la llista d’espera actualment existent.

Suspensió temporal

Per últim, també existirà la possibilitat de suspendre entre 4 i 6 mesos l’abonament sense donar-se de baixa. Aquesta opció s’haurà de comunicar mitjançant correu electrònic a partir de la data de reobertura i tindrà un cost de 10€.

Si teniu dubtes respecte d’aquest tema o de qualsevol altre, estem per ajudar-vos. Podeu contactar trucant als telèfons 936641054 o 664242892, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores, o escrivint-nos un correu electrònic aquí.

Back To Top