skip to Main Content
936 641 054 esports@castelldefels.org

Tornen les activitats de natació i salut al CEM Can Roca

La RESOLUCIÓ SLT/1178/2021, de 23 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, actualitza una sèrie de normes que permeten reprendre a la partir del dilluns 3 de maig les activitats de salut i natació que fins ara estaven suspeses.

Quines són les activitats que es reprenen a partir del 3 de maig?

 • Activitat aquàtica nadons.
 • Natació adults.
 • Activitat aquàtica terapèutica.
 • Escola d’esquena.
 • Natació infantil anual i trimestral a partir de 5 anys. (Els cursos de natació infantil trimestrals i anuals 3-4 anys es desenvolupen amb normalitat des del 6 d’abril).

Com es resol la qüestió econòmica?

 • Cursos trimestrals: A partir del 3 de maig es giraran els rebuts corresponents a la durada del curs: del 3 de maig al 22 de juny.
 • Cursos anuals: Es retornarà d’ofici la quantitat corresponent al període afectat via transferència bancària.

És el meu primer curs, cal que signi la declaració responsable?

Sí. És obligatori signar-la i lliurar-la abans del començament de les classes. Podeu descarregar-les aquí: Menors / Adults

Què he de saber abans del començament de les classes?

Descarrega’t  el protocol de mesures de prevenció COVID-19 

Entrada/ Sortida

 • Accés pel carrer del Castanyer s/núm., porta de “GRUPS” (dreta).
 • Presentació a la porta 15 minuts abans de l’hora d’inici del curset.
 • A l’entrada és obligatori la desinfecció de mans i pressa de temperatura, que es realitza de forma automàtica amb una càmera tèrmica instal·lada a l’accés.
 • Cal entrar de forma endreçada d’un en un.
 • És obligatori l’ús de mascareta fins a l’inici de l’activitat a peu de piscina (inclòs a vestidors).
 • No és permès l’accés d’acompanyants, únicament els coparticipants a l’activitat (un adult per nadó de 4 a 36 mesos).
 • Es prega màxima puntualitat per facilitar la coordinació d’accessos.
 • La recollida dels cursetistes es fa a la mateixa porta, a partir de 10 minuts de la finalització del curset, esglaonadament per grups cada 5 minuts, segons quadrant horari exposat a l’entrada.

Vestidors

 • Distància 1,5 m (respectar indicacions dels bancs). És obligatori l’ús de mascareta.
 • Cal deixar les motxilles penjades per facilitar la neteja de l’espai entre cursets.
 • No es permet l’accés d’acompanyants, es preveuen monitors de vestidors amb els grups de 3 a 6 anys, que garantiran el bon funcionament i seguiment de les mesures, així com ajudar a canviar als participants que tenen menor autonomia.
 • Els participants han d’estar als vestidors fins que el monitor responsable els reculli per anar a la piscina.
 • Les dutxes dels vestidors estan deshabilitades per minimitzar riscos de contagi. La dutxa per esbandir el clor després de la pràctica, es fa a les dutxes que hi ha a peu de piscina, sota el control i supervisió del socorrista i tècnic responsable.

Pràctica esportiva

 • No és garantida la distància de seguretat en grups d’iniciació.
 • Els temps de pràctica poden veure’s reduïts pel seguiment dels protocols.
 • Pel que fa a la desinfecció del material, l’aigua clorada i sota els criteris de PH establerts, ja són un medi de desinfecció que inactiva el virus.
 • Les ràtios de grups s’han adaptat a les característiques dels espais, reduint-los.
 • La metodologia de les sessions evita el contacte entre participants, per aquest motiu majoritàriament es duen a terme les sessions seguint una metodologia de caràcter utilitari i amb activitats complementàries durant l’espera fora de l’aigua.
 • Malgrat que durant tota l’estança a la instal·lació es prenen totes les mesures higièniques i de seguretat possibles per a la prevenció del contagi de la COVID-19 (distanciament, mascareta, pressa de temperatura i rentat de mans) donat que durant el temps a piscina no és possible portar la mascareta durant la totalitat de l’activitat, i amb l’objectiu de garantir al màxim la seguretat dels participants, els cursets es consideraran grups estrets de convivència. Per tant, si un dels participants resulta positiu en una prova de PCR, aquest ho haurà de comunicar a la major brevetat possible a la direcció del CEM Can Roca i el grup haurà de restar en quarantena o seguir les indicacions del centre sanitari de referència

Recomanacions a participants

 • Portar una bossa on guardar la mascareta abans d’entrar a l’aigua.
 • Portar roba i calçat que faciliti el canvi a vestidors.
 • Marcar amb nom la roba en el cas dels més petits.

Neteja de vestidors i condicions de seguretat a les piscines

 • Es desinfecten bancs i zones de contacte segons protocol del CEM Can Roca a les entrades i sortides dels grups per garantir l’accés a un espai net.
 • Les condicions de seguretat a piscina estan recollides al punt 4 del Protocol d’Autocontrol COVID-19 del CEM Can Roca.

Per qualsevol consulta o tràmit administratiu, pot contactar amb la Secció d’esports a través dels següents canals:

 • Per correu electrònic: abonats.esports@castelldefels.org
 • Per telèfon: 936641054 / 664242892
Back To Top